Hình ảnh hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác

Thầy Trần Ngọc Hữu - TP CTCTHSSV hướng dẫn SV đi thăm lăng Bác

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập