CƠ CẤU BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2015

STT

Họ Và tên

Chức vụ

Đơn vị

1

  Trần Hữu Quân

  Chủ tịch

  Phòng Đào tạo

2

  Lê Thị Mai

  Phó chủ tịch

  Phòng CT- HSSV

3

  Đinh Xuân Ngọc

  Ủy viên

  Khoa Cơ điện

4

  Hoàng Văn Huynh

  Ủy viên

  Phòng TC- HC

5

  Trần Thị Thu

  Kế toán

  Phòng Đào tạo

6

  Nguyễn Thị Phương Lan

  Thủ quỹ

  Khoa Mỹ Nghệ

7

  Nguyễn Lệ Quyên

 Ủy viên

  Khoa Mỹ Nghệ

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập