KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình "vui tết thiếu nhi"

và tặng quà cho các cháu đạt học sinh khá, giỏi năm học 2013 - 2014

 

I.  MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

          - Nhằm tạo điều kiện cho các cháu thiếu nhi, nhi đồng con các cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường có điều kiện vui chơi, thể hiện năng khiếu của mình.

          - Thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với các cán bộ giáo viên, Công Đoàn trường tổ chức ngày Quốc Tế thiếu nhi 1-6.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Các cháu thiếu nhi, nhi đồng là con cán bộ viên chức, giáo viên Nhà trường (Không quá 15 tuổi)

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM.

1. Thời gian: 9h ngày 30 tháng 5 năm 2014( thứ 6)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 – khu Hiệu bộ.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.

l.  Ôn lại truyền thống ngày 1/6 Quốc tế thiếu nhi.

2. Tổ chức cho các cháu tham gia trò chơi vận động.

3. Tổ chức cho các cháu thể hiện năng khiếu.

4. Phát biểu của lãnh đạo nhà trường.

5. Tặng quà cho các cháu thiếu nhi con cán bộ giáo viên.

6. Tặng quà cho các cháu có thành tích trong năm học 2013 – 2014

V. THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC.

1.     Ông Trần Hữu Quân – Trưởng ban.

2.     Bà Lê Thị Mai – Phó trưởng ban

3. Ông Nguyễn Văn Phước – Phó trưởng ban

4.     Ông Hoàng Văn Huynh – Ủy viên

5.     Bà Trần Thị Thu – Ủy viên

6.     Nguyễn Thị Phương Lan – Ủy viên

7.     Bà Nguyễn Lệ Quyên –  Ủy viên.

VI. PHÂN CÔNG NHIÊM VỤ CỤ THỂ CÁC THÀNH VIÊN.

1.     Ông Trần Hữu Quân – Phụ trách chung

2.     Bà Lê Thị Mai – Phụ trách công tác tổ chức.

3.     Ông Nguyễn Văn Phước – Ủy viên, hỗ trợ trang trí, thiết kế chương trình MC.

4.      Bà Trần Thị Thu – Phụ trách tài chính, hậu cần (mua hoa quả, bánh kẹo).

5.      Bà Nguyễn Thị Phương Lan – Chuẩn bị kinh phí, hậu cần (mua hoa quả, bánh kẹo).

6.      Bà Nguyễn Lệ Quyên –  Tạm ứng kinh phí từ nhà trường, hỗ trợ hậu cần (mua hoa quả, bánh kẹo).

7.     Ông Hoàng Văn Huynh – Phụ trách trang trí khánh tiết, thiết bị kỹ thuật.

VII. KINH PHÍ.

          Kinh phí tổ chức được trích từ Nguồn ngân sách Nhà trường và Nguồn kinh phí của Công đoàn trường, cụ thể như sau:

1. Phần kinh phí Nhà trường chi.

 

TT

DIỄN GIẢI

ĐVT

SL

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

1

Khánh tiết, trang trí

 

 

500.000

500.000

2

Bánh kẹo liên hoan

 

 

1.500.000

1.500.000

 

Cộng

 

 

 

2.000.000

Số tiền bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn./.

2. Phần Công đoàn chi

 

TT

DIỄN GIẢI

SL

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

1

Quà cho các cháu

155

20.000

3.100.000

2

Phần thưởng học sinh giỏi

30

50.000

1.500.000

3

Phần thưởng học sinh khá

10

30.000

300.000

 

Cộng

 

 

4.900.000

 

Số tiền bằng chữ: Bốn triệu chín trăm nghìn đồng chẵn./.

VIII.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Các tổ công đoàn căn cứ vào số lượng các cháu thiếu nhi, nhi đồng triển khai đăng ký các tiết mục văn nghệ của các con với đồng chí Phước trước ngày 25/5/ 2014.

          - Các Phòng, Khoa, Trung tâm, Tổ môn tạo điều kiện về mặt thời gian cho cán bộ giáo viên, công nhân viên đưa con em tham gia đúng giờ.

          - Phòng tài chính kế toán, Công đoàn trường lo kinh phí.

- Phòng Quản trị chuẩn bị bàn ghế, loa đài

- Phòng TC – HC chuẩn bị khăn trải bàn, hoa (khô).

- Đoàn thanh niên phụ trách dẫn chương trình, chuẩn bị bày hoa quả đặt bàn cho các cháu; phối hợp với phòng quản trị kê bàn ghế; chuẩn bị phần âm nhạc.

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi của BCH công đoàn trường. Kính đề nghị Chi bộ – Ban giám hiệu Nhà trường xem xét phê duyệt.

Trân trọng!


 

 

 

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập