Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

  Ths. Trần Ngọc Hữu

Giám đốc

0974 978 876

2

  CN. Trịnh Thanh Hà

Phó giám đốc

091 351 86 68

3

  Ths. Nguyễn Thị Thùy Dương

Nhân viên

0912 424 526

4

  CN. Lê Anh Dũng

Nhân viên

0976 382 309

5

  Ths. Nguyễn Bạch Ngọc Tuyền

Nhân viên

0977 569 878

6

  CN. Đinh Thị Hà

Nhân viên

0983.026.309

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập