Cơ cấu nhân sự của Khoa

                                                    

Tập thể Cán bộ, giáo viên Khoa Kinh tế

CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA KHOA KINH TẾ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Lê Xuân Hùng

Trưởng khoa

Thạc sĩ

0989.366.349

 

2

Mai Hoàng Lan

Giáo vụ khoa

Thạc sĩ

093.644.6767

 

3

Vũ Dạ Hương Lan

Giáo viên

Thạc sĩ

0979.407.672

 

4

Hoàng Thị Giang

Giáo viên

Thạc sĩ

0985.970.376

 

5

Phạm Thị Thúy

Giáo viên

Thạc sĩ

0978.298.981

 

6

Lưu Thị  Thúy

Giáo viên

Đại học

0988.353.292

 

7

Bùi Hoàng Phúc

Giáo viên

Đại học

0943.967.885

 

8

Trương Thị Liên

Giáo viên

Đại học

0166.288.3408

 

9

Trần Thị Thu Hương

Giáo viên

Thạc sĩ

0943.448.660

 

10

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

Thạc sĩ

0914.850.300

 

11

Lê Thị Quỳnh Hoa

Giáo viên

Đại học

0914.346.016

 

12

Quách Thị Thúy Hoa

Giáo viên

Đại học

0919.002.857

 

13

Trần Thị Luyến

Giáo viên

Đại học

0963.645.798

 

14

Đặng Thanh Tú

Giáo viên

Đại học

0972.474.734

 

15

Hoàng Thị Minh Tâm

Giáo viên

Thạc sĩ

0121.8686.845

 

16

Phạm Vân Anh

Giáo viên

Đại học

0124.633.8888

 

17

Vũ Thị Hiền

Giáo viên

Thạc sĩ

0976.392.580

 

18

Vũ Thị Thu Phương

Giáo viên

Đại học

0917.952.538

 

19

Phạm Văn Luân

Giáo viên

Đại học

0903.449.458

 

20

Trịnh Thị Hồng Gấm

Giáo viên

Thạc sĩ

0964.397.678

 

21

Đoàn Thị Ái Vân

Giáo viên

Thạc sĩ

0902.993.268

 

22

Trần Thị Vân

Giáo viên

Đại học

0979.046.356

 

23

Đàm Thị Hưng

Giáo viên

Thạc sĩ

01629.257.443

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập