Tập thể Khoa Cơ ĐIện

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CƠ ĐIỆN

   TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

1

 Đinh Xuân Ngọc

Trưởng khoa

 

Thạc sĩ

0986 175 162

2

 Nguyễn Đức Thạnh

Phó khoa

 

Đại học

 

3

 Nguyễn Hải Lưu

Tổ trưởng - Tổ Hàn

1981

Đại học

0984 597 995

4

 Mai Hoàng Lan

Giáo vụ khoa

 

Đại học

 

5

 Nguyễn Văn Cao

Giáo viên

1983

Đại học

0972 016 013

6

 Hoàng Thị Thu H­ường

Giáo viên

1985

Thạc sĩ

0985 667 212

7

 Trần Đình Hạnh

Giáo viên

 

Đại học

 

8

 Nguyễn Đức Huy

Giáo viên   Đại học  

9

 Lê Anh Dũng

Giáo viên   Đại học  

10

 Vũ Thị Hương

Tổ trưởng-  Tổ Điện

1980

Đại học

0973 170 017

11

 Phan Thị Thu Hà

Giáo viên

1987

Đại học

0978 589 301

12

 Phạm Thị Lan

Giáo viên

1982

Đại học

0982 252 504

13

 Ngô Thị Luân

Giáo viên

1987

Đại học

0973 091 451

14

 Nguyễn Ngọc Quang

Giáo viên

1988

Cao đẳng

0982 561 908

15

 Nguyễn Xuân Trường

Giáo viên

1967

Đại học

0984 519 679

16

 Ngô Thị Ph­ượng

Giáo viên

1984

Đại học

0975 150 733

17

Nguyễn Thanh Bằng Giáo viên   Đại học  

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập
Các bài viết khác