Tập thể cán bộ khoa Cơ bản

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

Email

 

1

Vũ Thị Châm

Phụ Trách Khoa

Đại học

0983 840 159

 

2

Lê Thu Hương

PTK

Thạc sĩ

0983 582 852

 

3

Lê Thị Mai

Tổ trưởng

Đại học

0982 338 186

 

4

Đoàn Thị Lê

GV

Thạc sĩ

0973 895 594

 

5

Nguyễn Thị Duyến

GV

Thạc sĩ

0945 382 525

 

6

Nguyễn Thị Thu Hiền

GV

Đại học

0943 568 274

 

7

Trần Thị Hồng Nhung

GV

Đại học

0983 753 085

 

8

Phạm Ngọc Long

GV

Đại học

01689 731 669

 

9

Bùi Thị Thùy Linh

Tổ trưởng

Đại học

0986 121 190

 

10

Trần Thị Hằng

GV

Đại học

0989 281 834

 

11

Mai Thị Thu Hà

GV

Đại học

01683 284 665

 

12

Phạm T. Hương Giang

GV

Đại học

01695 213 568

 

13

Đoàn Thị Thanh Hồng

GV

Thạc sĩ

0968 830 948

 

14

Vũ Thị Nhung

GV

Đại học

0972 246 482

 

15

Vũ Biên Thùy

GV

Đại học

0974 022 685

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập