Tập thể Cán bộ Khoa May                

                                    CƠ CẤU NHÂN SỰ KHOA MAY THỜI TRANG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

1

Trần Thị Sen

Trưởng khoa

Thạc sĩ

 

2

Lý Minh Hải

Giáo viên

Đại học

0972 441 176

3

Trịnh Thị Hoa Lý

Giáo viên

Đại học

0983 596 817

4

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giáo vụ khoa

Đại học

0973 146 446

5

Nguyễn Thị Toàn

Giáo viên

Thợ bậc 4

01686 651 148

6

Nguyễn Đức Thiêm Giáo viên    

7

Nguyễn Thị Vân Anh

Giáo viên

Đại học

0982 677 076

8

Mạc Thị Yến

Giáo viên

Đại học

01275 736 520

9

Lê Thị Thoan

Giáo viên

Đại học

0987 485 065

10

Đặng Thị Hoa Giáo viên    

       

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập