Tập thể cán bộ khoa Mỹ Nghệ

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Trình độ

  Chuyên môn

  1 

  Nguyễn Lệ Quyên

  Trưởng khoa

  Cử nhân

  Gốm

  2  

  Nguyễn Thị Phương Lan

  P.Trưởng khoa

  Thạc sỹ

  Lâm học

  3

  Nguyễn Thị Thúy

  Giáo viên

  Cử nhân

  Khảm trai

  4 

  Nguyễn Thị Toan

  Giáo viên

  Cử nhân

  Công nghệ TT

  5

  Trang Tố Uyên

  Giáo viên

  Cử nhân

  Sơn mài

  6 

  Đào Mạnh Dũng

  Giáo viên

  Cử nhân

  Gốm

  7

  Nguyễn Hữu Hải

  Giáo viên

  Cử nhân

  Gốm

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập