Tập thể Khoa Công nghệ thông tin

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA CNTT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ

Điện thoại

Mail

1

Nguyễn Thanh 

Hải

Trưởng khoa

1975

Thạc sĩ

0983 510 664

nguyenthanhhaigdyd@gmail.com

2

Vương Thị Thu

Hằng

Giáo viên

1968

Đại học

0989 934 386

vuonghang1502@gmail.com

3

Bùi Thị               

Hằng

Giáo viên

1979

Đại học

0917 536 024

buithuhang.79@gmail.com

4

Lê Thị                  

Nhung

Giáo viên

1981

Đại học

0167 896  2288

lenhungit@gmail.com

5

  Trịnh Quang         

Thành

Giáo viên

1984

Đại học

0973 720 381

Quangthanh.k45@gmail.com

6

Nguyễn Hoàng   

Long

Giáo viên

1984

Đại học

0916 963 567

hoanglongvietnam@gmail.com

7

Hoàng Thị Bích  

Hạnh

Giáo viên

1984

Đại học

0915 172 883

hanhhtb.kt@gmail.com

12

    Mail của khoa CNTT

       

khoa.cntt.mnvn@gmail.com

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập