Cơ cấu nhân sự
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Phương Lan

P.  Trưởng phòng

Thạc sỹ

0986760999

phuonglan165@gmail.com

2

Nguyễn Thị Duyến

Nhân viên

Thạc sỹ

0945382525 

nguyenngocduyen79@yahoo.com.vn

3

Vũ Thị Hòa

Nhân viên

Cử nhân

0915944428

vuhoa2428@gmail.com

4

Nguyễn Xuân Bách

Nhân viên

Thạc sỹ

0989868269

bachqtm@gmail.com

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập