Tập thể Cán bộ phòng Tuyển sinh & HTVL

DANH SÁCH PHÒNG TUYỂN SINH & HTVL

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Quang Tiến

Đại học

Trưởng phòng

0948179969

2

Nguyễn Đức Thạnh

Đại học

 Phó trưởng phòng

0912842227

3

Nguyễn Thị Thùy Hương

Đại học

Nhân viên

0947047220

4

Phạm Trọng Tuấn

Đại học

Nhân viên

0972446099

5

Lê Hòa Hải

Đại học

Nhân viên

0988271186

6

Hứa Thị Minh Doan

Đại học

Nhân viên

0963936356

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập