Tập thể Cán bộ phòng Công tác chính trị HSSV

CƠ CẤU NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HSSV

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

1

  Lê Thị Mai

06/5/1966

Cử nhân

Trưởng phòng

2

  Phạm Xuân Thành

26/12/1983

Cử nhân

Phó phòng

3

  Trịnh Thị Thảo

18/8/1968

Trung cấp

Tổ trưởng tổ Y tế - KTX

4

  Nguyễn Văn Phước

03/01/1986

Cử nhân

Cán bộ phòng

5

  Lê Xuân Mai

24/04/1983

Cử nhân

Cán bộ phòng

6

  Lê Thị Hiên

25/5/1977

Trung cấp

Cán bộ phòng

7

  Nguyễn Thị Ngọc

01/6/1988

Cử nhân

Cán bộ phòng

8

  Đinh Thị Hà

20/6/1985

Trung cấp

Cán bộ phòng

9

  Nguyễn Thị Dân

13/8/1982

Cử nhân

Cán bộ phòng

10

  Đỗ Thị Bích Phượng

15/10/1985

Trung cấp

Cán bộ phòng

11

 Trương Thùy Trang

03/12/1988

Cử nhân

Cán bộ phòng

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập