CƠ CẤU NHÂN SỰ

TT

Họ và tên

Số điện thoại

Địa chỉ Gmail

Chức vụ

1

Bùi Hà Phương

983189675

haphuongktmn@gmail.com

        Trưởng phòng

2

Giang Văn Hòa

936197711

giangvanhoa@gmail.com

     Phó Trưởng phòng

3

Thân Văn Thành

985231040

vanthanh.vn85@gmail.com

 

4

Dương Thị Vân Anh

915456956

vananh.vn81@gmail.com

 

5

Nguyễn Thị Mai

987958688

maimai.vnn@gmail.com

 

6

Nguyễn Thị Thanh

979842210

thanh.nguyen2210@gmail.com

 

7

Hoàng Thị Thu Thủy

987695107

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập