Cơ cấu tổ chức, nhân sự

                     

Tập thể Cán bộ phòng Hành chính

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Số điện thoại

1

Ngô Minh Châu

PHT-Kiêm phụ trách

 Thạc sỹ

  0983271274

2

Lê Văn Quyết

  Phó Trưởng phòng

Thạc sỹ quản lý giáo dục

  0976444779

3

  Nguyễn Thị Thúy

  Cán sự

 Kế toán

  0985758733

4

  Nguyễn Thị Thanh Hà

  Chuyên viên

 Thạc sỹ Luật

 0989150595

5

  Nguyễn Thị Giang

  Nhân viên

 Kế toán doanh nghiệp

  0988838427

6

  Lại Thị Tâm

  Chuyên viên

  Cử nhân SPKT

  0985954469

7

  Trần Trung Thành

  Lái xe

 

  0915031529

    8

  Nguyễn Thị Toan

 Nhân viên    
    9

  Lê Thị Thúy

  Nhân viên    
  10

  Nguyễn Huy Thanh

  Bảo vệ    
  11

  Nguyễn Văn Quyết

  Bảo vệ    
  12

  Nguyễn Văn Bộ

  Bảo vệ    

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập