Cơ cấu nhân sự

Tập thể Cán bộ phòng Đào tạo

CƠ CẤU NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

Email

1

 Trần Hữu Quân

 Trưởng phòng

Đại học

 0986880312

 Huuquan1977@gmail.com

2

 Trần Thị Sen

 P. Trưởng phòng

  Đại học

 0986936072

 Phuongthao081107@gmail.com

3

 Trần Thị Thu

 P. Trưởng phòng

  Thạc sĩ

 01688488889

 Nguyenphucgiabao2009@gmail.com

4

 Trần Đình Hạnh

 Nhân viên

  Đại học

 0974998336

 Tranhanh304@gmail.com

5

 Bùi Thị Thanh

 Nhân viên

  Đại học

 0973649586

 Thanhthanh0321@gmail.com

6

 Nguyễn Thị Hòa

 Nhân viên

  Đại học

 0914997405

 H2vinh@gmail.com

7

 Lê T. Mai Trang

 Nhân viên

  Đại học

 0984864883

 Letrangdt9999@gmail.com

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập