PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HỌC SINH SINH VIÊN

Địa chỉ: Tầng 1 nhà A – Khu hiệu bộ, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam

Điện thoại: 043 6789 002; 043 6782 381

Email:     phongcthssv.vcth@gmail.com

* CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý công tác học sinh – sinh viên

2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì việc tổ chức tiếp nhận học sinh sinh viên trúng tuyển vào học, phối hợp với các phòng, khoa có liên quan tổ chức học chính trị đầu khóa để phổ biến các quy chế, quy định của Nhà trường, các chế độ, chính sách đối với học sinh sinh viên.

- Quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên.

- Tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên.

- Tổ chức triển khai công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động ngoại khóa cho HSSV.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, phổ biến các chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến HSSV.

- Quản lý khu ký túc xá, phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quản lý HSSV, xây dưng kế hạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho HSSV, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

- Chủ trì và phối hợp các khoa thực hiện các chế độ, chính sách cho HSSV như học bổng, học phí, bảo hiểm và các chế độ có liên quan.

- Phối hợp với Đoàn TNCSHCM và các đơn vị có liên quan, tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua học tập, rèn luyện, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Thực hiện công tác y tế trường học, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và khám sức khoe định kỳ cho HSSV.

- Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc biểu dương, khen thưởng HSSV đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội đồng thời xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm kỷ luật, nội quy, quy định của nhà trường.

- Thực hiện chế độ báo cáo, tổng kết về công tác quản lý HSSV, tình hình chịnh trị, tư tưởng trong HSSV theo quy định.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được giao cho Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập