Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng

Trung tâm Hợp tác đào tạo có chức năng hợp tác về đào tạo với các tổ chức, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước và quốc tế.

Có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường để đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ, đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác đào tạo.

- Quản lý cán bộ viên chức và người lao động thuộc trung tâm; quản lí  tài sản, tài chính của trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập