Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản Trị

a. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, nhỏ; Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường;

b. Nhiệm vụ

- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của trường bao gồm: đất đai, nhà xưởng, lớp học, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước... thuộc phạm vi diện tích nhà trường.

- Quản lý và sửa chữa toàn bộ hệ thống trang thiết bị, điện thoại, Internet trong nhà trường.

- Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt trong nhà trường.

- Giám sát các đơn vị trong việc mua sắm và sử dụng vật tư, trang thiết bị.

- Quản lý, giao nhận, cấp phát vật tư, thiết bị, tài sản, phương tiện và dụng cụ làm việc phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, làm việc trên cơ sở đề xuất của các đơn vị.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch bố trí phòng học phù hợp với kế hoạch đào tạo của Trường; Quản lý, điều hành việc sử dụng có hiệu quả hệ thống phòng học đảm bảo đầy đủ phòng học, hệ thống ánh sáng, hệ thống âm thanh phục vụ cho giảng dạy học tập.

- Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy cho các đơn vị, cá nhân trong Trường.

- Quản lý và đảm bảo điện, nước, máy phát điện cho làm việc và sinh hoạt trong khuôn viên nhà trường.

- Là Thường trực hội đồng thanh lý trang thiết bị, kiểm kê tài sản, đấu thầu xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật của trường; Là thường trực các ban Phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt của Trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được giao cho Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập