Bảng phân công nhiệm vụ năm 2014

 

BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ NĂM 2014

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nội dung công việc đảm nhận

Ghi chú

 

1

Nguyễn Bích Nhung

Trưởng khoa

1. Quản lý chung về hành chính và đào tạo của Khoa

 

2. Giảng dạy theo tiến độ

 

3. Hướng dẫn TTTN

 

4. Chủ nhiệm lớp CM1B-NT và CM4A

 

5. Viết đề cương bài giảng và tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

 

6. Tuyển sinh theo chỉ tiêu

 

7. Ủy viên Hội đồng thi tốt nghiệp

 

8. Tự học sử dụng các loại máy chuyên dùng trên xưởng may

 

2

Lý Minh Hải

Phó trưởng khoa

1. Quản Lý đào tạo của khoa các lớp tại trường, theo dõi sinh hoạt chuyên môn tại khoa, theo dõi giờ làm việc của giáo viên, nhân viên trong khoa, kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên; kiểm tra giám sát kế hoạch giáo viên, phân công giáo viên giảng dạy các môn học.

 

2. Giảng dạy theo tiến độ

 

3. Ra đề thi, chấm thi, coi thi tốt nghiệp khóa 3

 

4. Ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp khóa 4

 

5. Viết đề cương bài giảng và tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

 

6. Chủ nhiệm lớp CM5B

 

7. Tuyển sinh theo chỉ tiêu

 

8. Tự học sử dụng các loại máy chuyên dùng trên xưởng may

 

9. Hướng dẫn thực tập sản xuất khóa 4

 

3

Trịnh Thi Hoa Lý

Tổ trưởng bộ môn may thời trang

1. Phụ trách chuyên môn của tổ May thời trang

 

2. Giảng dạy theo tiến độ

 

3. Soạn đề thi tốt nghiệp thực hành, chấm thi tốt nghiệp lý thuyết và thực hành lớp CM1B-NT

 

4. Viết đề cương bài giảng và tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

 

5. Tuyển sinh theo chỉ tiêu

 

6. Học sử dụng các loại máy chuyên dùng trên xưởng may

 

7. Đăng ký tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2013-2014 của Tổng cục dạy nghề.

 

4

Mạc Thị Yến

Giáo viên

1. Giảng dạy theo tiến độ

 

2. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

 

3. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

 

4. Học tập nâng cao trình độ

 

5. Tham gia làm ngân hàng đề thi môn “thiết bị may”

 

6. Tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

7. Quản lý lớp, học viên trong giờ học theo quy chế

 

5

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giáo vụ khoa

1. Nhận và gửi công văn đi đến, vào sổ công văn, sắp xếp văn bản, hồ sơ…

 

2. Làm báo cáo tháng, quý, năm theo quy định

 

3. Theo dõi tiến độ, việc thực hiện thời khóa biểu; lịch phân công giảng dạy của HSSV và giáo viên.

 

4. Quản lý sổ điểm và tổng hợp điểm của các lớp.

 

5. Thông báo và theo dõi lịch kiểm tra, lịch thi (coi thi, chấm thi,...).

 

6. Tiếp đón và ghi nhận phản ánh của HSSV, cán bộ các phòng khoa khác

 

7. Báo cáo Lãnh đạo Khoa các công việc hàng ngày

 

8. Giữ gìn và bảo quản tốt thiết bị văn phòng Khoa

 

9. Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

 

10. Tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Giáo viên

1. Giảng dạy theo tiến độ

 

2. Soạn đề thi tốt nghiệp lý thuyết lớp CM1B-NT

 

3. Viết đề cương bài giảng và tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

 

4. Chủ nhiệm lớp CM6A, TM6A, CTKTT6A

 

5. Ra đề thi, coi thi, chấm thi tốt nghiệp khóa 3

 

6. Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

 

7. Thi sát hạch tay nghề giáo viên do tổng cục dạy nghề tổ chức

 

8. Học sử dụng các loại máy chuyên dùng trên xưởng may

 

9. Tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

7

Nguyễn Thị Toàn

Giáo viên

1. Giảng dạy theo tiến độ

 

2. Học nâng cao may áo veston nam

 

3. Viết đề cương bài giảng và tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

 

4. Chủ nhiệm lớp CM5A, TM5C-HT

 

5. Tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

6. Làm dụng cụ bảng màu vải nguyên phụ liệu

 

8

Bùi Đăng Mão

Kỹ thuật viên

1. Tham gia học tập lớp đào tạo thiết kế mẫu thêu

 

2. Tham gia sản xuất tại xưởng (nếu có)

 

3. Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy ở xưởng

 

4. Quản lý hệ thống máy chuyên dụng

 

5. Quản lý hệ thống điện máy may

 

6. Tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

9

Lê Thị Thoan

Nhân viên

1. Tham gia học tập lớp Sơ cấp may tại trường

 

2. Tham gia sản xuất tại xưởng (nếu có)

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

4. Tham gia học với các lớp hệ cao đẳng tại trường và nếu có thì tham gia thực tập tại các xưởng may bên ngoài xưởng

 

5. Chủ nhiệm lớp TM5C-VL

 

6. Tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

10

Trần Thị Thanh Bình

Giáo viên

1. Giảng dạy theo tiến độ

 

2. Viết đề cương bài giảng và tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

 

3. Chủ nhiệm lớp TM5C-VL (đến hết tháng 2/2014)

 

4. Tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

11

Nguyễn Thị Thắm

Nhân viên

1. Tham gia học tập lớp Sơ cấp may tại trường

 

2. Tham gia sản xuất tại xưởng (nếu có)

 

3. Tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

4. Đi làm việc thực tế tại các xưởng may hoặc công ty để học hỏi kinh nghiệm (nếu có)

 

5. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

12

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Nhân viên

1. Tham gia học tập lớp Sơ cấp may tại trường

 

2. Tham gia sản xuất tại xưởng (nếu có)

 

3. Tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

4. Đi làm việc thực tế tại các xưởng may hoặc công ty để học hỏi kinh nghiệm (nếu có)

 

5. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

13

Nguyễn Thị Nguyệt

Nhân viên

1. Tham gia học tập lớp Sơ cấp may tại trường

 

2. Tham gia sản xuất tại xưởng (nếu có)

 

3. Tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

4. Đi làm việc thực tế tại các xưởng may hoặc công ty để học hỏi kinh nghiệm (nếu có)

 

5. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

14

Nguyễn Thị Hải

Nhân viên

1. Tham gia học tập lớp Sơ cấp may tại trường

 

2. Tham gia sản xuất tại xưởng (nếu có)

 

3. Tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

4. Đi làm việc thực tế tại các xưởng may hoặc công ty để học hỏi kinh nghiệm (nếu có)

 

5. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

15

Lê Thị Hải

Nhân viên

1. Tham gia học tập lớp Sơ cấp may tại trường

 

2. Tham gia sản xuất tại xưởng (nếu có)

 

3. Tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

4. Đi làm việc thực tế tại các xưởng may hoặc công ty để học hỏi kinh nghiệm (nếu có)

 

5. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

16

Phan Thị Ngọc Minh

Nhân viên

1. Tham gia học tập lớp Sơ cấp may tại trường

 

2. Tham gia sản xuất tại xưởng (nếu có)

 

3. Tuyển sinh theo chỉ tiêu của khoa giao

 

4. Đi làm việc thực tế tại các xưởng may hoặc công ty để học hỏi kinh nghiệm (nếu có)

 

5. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập